رویداد دکمه – تمام شماره‌ها

در ادامه‌ی تولد دوباره‌ی جهان دی‌سی و معمای دکتر منهتن، یک رویداد چهار قسمتی با عنوان دکمه (The Button) منتشر شد که در شماره‌های ۲۱ و ۲۲ از کمیک‌های بتمن و فلش جریان دارد. در این داستان شاهد بازگشت فلش معکوس (Reverse-Flash) هستیم که در رخداد فلشپوینت به دست بتمن (توماس وین) کشته شده بود، و می‌بینیم که او نیز به دنبال حل معمای دکتر منهتن و نحوه‌ی دستکاری وی در زمان و تاریخ می‌باشد.

از طرف دیگر، در جریان تولد دوباره‌ی جهان دی‌سی، دکمه‌ی زرد رنگ و معروفِ ادوارد بلیک ملقب به کمدین (The Comedian)، که در ابتدای داستان «نگهبانان» (Watchmen) به قتل رسیده بود، توسط بتمن پیدا شده و این آغازی بود برای ورود بتمن به معمای دکتر منهتن. همچنین معلوم شد که نگهبانان (Watchmen) که در دنیایی دیگر به سر می‌برند با دنیای اصلی دی‌سی ارتباط پیدا کرده‌اند. مدتی بعد، بتمن در غار خفاشی با فلش معکوس مواجه می‌شود و بعد از روی دادن اتفاقات عجیبی تصمیم می‌گیرد که به همراه فلش (بری آلن) از طریق اسپیدفورس، دنبال او بگردد. در ادامه‌ی داستان، بتمن و فلش برای افشای معمای دکمه با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا علت حوادث مابعدِ فلشپوینت را کشف کنند. کشف این راز که آیا این اتفاقات تقصیر تغییر زمان توسط فلش بوده است یا چیز دیگری در پشت پرده‌ی دنیای دی‌سی وجود دارد؟

قبل از خواندن رویداد دکمه حتماً کمیک فلشپوینت را مطالعه کنید.

قسمت اول

رویداد دکمه: بتمن و فلش - قسمت اول

عنوان: بتمن تولدی دوباره – شماره ۲۱

انگلیسی: Batman Rebirth 21 – The Button 1/4

سال انتشار: آوریل ۲۰۱۷ – فروردین ۱۳۹۶

نویسنده: تام کینگ

طراح: جیسون فابوک

مترجم و حروف‌چین: علی انصاری

گرافیست کاور: آریان نعمتی

امتیاز از (CB.Ru): ۸.۷/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۴.۳/۵

قسمت دوم

رویداد دکمه: بتمن و فلش - قسمت دوم

عنوان: فلش تولدی دوباره – شماره ۲۱

انگلیسی: The Flash Rebirth 21 – The Button 2/4

سال انتشار: آوریل ۲۰۱۷ – فروردین ۱۳۹۶

نویسنده: جاشوا ویلیامسون

طراح: هاوارد پورتر

مترجم و حروف‌چین: علی انصاری

گرافیست کاور: عادل اسلامی و علی مجیدیان

امتیاز از (CB.Ru): ۸.۳/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۴.۴/۵

قسمت سوم

عنوان: بتمن تولدی دوباره – شماره ۲۲

انگلیسی: Batman Rebirth 22 – The Button 3/4

سال انتشار: آوریل ۲۰۱۷ – فروردین ۱۳۹۶

نویسنده: تام کینگ

طراح: جیسون فابوک

مترجم و حروف‌چین: علی انصاری

گرافیست کاور: آریان نعمتی

امتیاز از (CB.Ru): ۸.۳/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۴.۴/۵

قسمت چهارم

رویداد دکمه: بتمن و فلش - قسمت چهارم

عنوان: فلش تولدی دوباره – شماره ۲۲

انگلیسی: The Flash Rebirth 22 – The Button 4/4

سال انتشار: آوریل ۲۰۱۷ – فروردین ۱۳۹۶

نویسنده: جاشوا ویلیامسون

طراح: هاوارد پورتر

مترجم و حروف‌چین: علی انصاری

گرافیست کاور: عادل اسلامی و علی مجیدیان

امتیاز از (CB.Ru): ۸.۳/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۴.۴/۵

توجه: این کمیک یکی از پیش‌نیازهای رویداد ساعت قیامت می‌باشد و ادامه‌ی این داستان را می‌توانید در کمیک مذکور مطالعه کنید.
18 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments