رویداد دکمه – تمام شماره ها

در ادامه‌ی «تولد دوباره‌ی جهان دی‌سی» و معمای «فلش پوینت» و دکتر منهتن، یک کراس اوور چهار قسمتی با عنوان «دکمه» (The Button) منتشر شد که در شماره‌های ۲۱ و ۲۲ از کمیک‌های بتمن و فلش جریان دارد.
در این داستان شاهد بازگشت فلش معکوس (Reverse-Flash) هستیم که در رخداد فلش پوینت به دست بتمن (توماس وین) کشته شده بود، و می‌بینیم که او نیز به دنبال حل معمای دکتر منهتن و دست بردن وی در زمان و تاریخ می‌باشد.
از طرف دیگر، در جریان «تولد دوباره‌ی جهان دی‌سی»، دکمه‌ی زرد رنگ و معروف، متعلق به ادوارد بلیک ملقب به کمدین (The Comedian)، که در ابتدای داستان «نگهبانان» (Watchmen) به قتل رسیده بود، توسط بتمن پیدا شده و این آغازی بود برای ورود بتمن به معمای دکتر منهتن؛ هم چنین معلوم شد که نگهبانان که در دنیایی دیگر به سر می‌بردند با دنیای اصلی دی‌سی ارتباط پیدا کرده‌اند.
مدتی بعد، بتمن در غار خفاشی با فلش معکوس مواجه می‌شود و بعد از روی دادن اتفاقات عجیبی تصمیم می‌گیرد که به همراه فلش از طریق اسپید فورس فلش معکوس را دنبال کند. در ادامه‌ی داستان بتمن و فلش به دنبال افشای معمای دکمه با همدیگر همکاری خواهند کرد تا علت بروز اتفاقات روی داده در رخداد فلش پوینت را کشف کنند. کشف این راز که آیا این اتفاقات تقصیر تغییر زمان توسط فلش بوده است یا چیز دیگری در پشت پرده‌ی دنیای دی‌سی وجود دارد؟

قسمت اول

عنـوان: بتمن تولدی دوباره – شماره ۲۱

انگلیسی: Batman Rebirth 21 – The Button (Part 1)

سال انتشار: آوریل ۲۰۱۷ – فروردین ۱۳۹۶

نویسنده: تــام کـیـنـگ

طراح: جیسـون فـابـوک

متـرجم و حروف‌چین: عــلی آقــا

گـرافیست کاور: آریـان نـعـمـتی

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۸.۷/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۴.۳/۵

قسمت دوم

عنـوان: فلش تولدی دوباره – شماره ۲۱

انگلیسی: The Flash Rebirth 21 – The Button (Part 2)

سال انتشار: آوریل ۲۰۱۷ – فروردین ۱۳۹۶

نویسنده: جــاشوا ویلیـامسون

طراح: هاوارد پـورتــر

متـرجم و حروف‌چین: عــلی آقــا

گـرافیست کاور: عادل اسلامی و علی مجیدیان

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۸.۳/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۴.۴/۵

قسمت سوم

عنـوان: بتمن تولدی دوباره – شماره ۲۲

انگلیسی: Batman Rebirth 22 – The Button (Part 3)

سال انتشار: آوریل ۲۰۱۷ – فروردین ۱۳۹۶

نویسنده: تام کینگ

طراح: جیسون فابوک

متـرجم و حروف‌چین: عــلی آقــا

گـرافیست کاور: آریان نعمتی

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۸.۳/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۴.۴/۵

قسمت چهارم

عنـوان: فلش تولدی دوباره – شماره ۲۲ (قسمت آخر)

انگلیسی: The Flash Rebirth 22 – The Button (Part 4)

سال انتشار: آوریل ۲۰۱۷ – فروردین ۱۳۹۶

نویسنده: جــاشوا ویلیـامسون

طراح: هاوارد پـورتــر

متـرجم و حروف‌چین: عــلی آقــا

گـرافیست کاور: عادل اسلامی و علی مجیدیان

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۸.۳/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۴.۴/۵

توجه: این کمیک در اصل یکی از پیش نیاز های مهم کمیک ساعت قیامت و تکمیل کننده‌ی سوالات پیش آمده در کمیک “تولد دوباره‌ی جهان دی‌سی” می باشد.

17 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments