مردآهنی در شماره ۶۰۰ کمیک های Invincible Iron Man برمیگردد!

تونی استارک قرار است در ماه آوریل امسال دوباره به کمیک های مارول بازگردد. انتشارات مارول در لیست کمیک های فروشی خود برای ماه آوریل نیز از بازگشت تونی استارک با عنوان ساده و خلاصه‌ی”تونی برگشته”، پرده برداری می کند.

بازگشت تونی استارک زمان بندی خوبی دارد زیرا این شماره‌ی ماقبل آخر سری کمیک های Invincible Iron Man نوشته‌ی “برایان مایکل بندیس” می باشد یعنی شماره‌ی ۵۹۹؛ این بدین معناست که تونی استارک در شماره ۶۰۰ از کمیک Invincible Iron Man در ماه می با همان استایل همیشگی خود بر میگردد و نویسنده‌ی معروف کمیک های Spider-Man یعنی “دن اسلات“، پس از آن نوشتن سری کمیک های Invincible Iron Man را بر عهده می گیرد.

تونی استارک از زمان اتفاقاتی که در کمیک Civil War II در سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد، در کما بوده است. در آن داستان، تونی بر سر یک فرا انسان به اسم یولیسس (Ulysses) با کاپیتان مارول اختلاف داشت. یولیسس قدرت آن را داست تا قسمت هایی از آینده را ببیند. کاپیتان مارول از قدرت های یولیسس استفاده کرد تا با “عدالت های پیش بینی شده”، جرم و جنایت را از بین ببرد؛ تاکتیکی که تونی استارک شدیداً مخالف آن بود زیرا اعتقاد داشت که نباید افرادی که هنوز جرمی را مرتکب نشده اند بهخاطر یک آینده‌ی احتمالی بازداشت کرد. گروه های ابرقهرمانی مارول، بر سر این قضیه به دو دسته تقسیم شدند اما در آخر، به یک جنگ میان کاپیتان مارول و آیرون من در واشنگتن تبدیل شد. کاپیتان مارول که از دخالت های تونی خسته شده بود، از کوره در رفت و موجب شد بر حسب یک اتفاق، تونی به کما برود.

وقتی تونی از کمیسیون خارج شد، شاگرد جوان او، ریری ویلیامز، میراث او را با قلبی آهنین، در سری کمیک های جدید Invincible Iron Man به عهده گرفت. دکتر دووم، در کمیک Infamous Iron Man سعی کرد که یک لباس آهنی برای خود بسازد. در شماره‌ی ۱ کمیک Marvel Legacy تونی از کما بیدار شد. حال شماره‌ی ۵۹۹ کمیک Invincible Iron Man با تونی در آن زمان سیر می کند و در شماره‌ی ۶۰۰، آقای بندیس به تمامی داستان های این شخصیت ها پایان می دهد؛ همانطور که او داستان “جستجو برای تونی استارک” را جمع می کند و به زمان خودش برا نویسندگی در مارول پایان می دهد زیرا این آخرین کمیک آقای بندیس برای انتشارات مارول می باشد.

اما این به معنای پایان داستان شخصیت آیرون هارت (قلب آهنین) نیست بلکه ریری ویلیامز همزمان با روی کار آمدن نویسندگان جدید و خلاق این داستان، به قهرمانان می پیوندد.

1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments