معرفی آنتاگونیست فیلم کاپیتان مارول: اسکرول ها

اخیراً در کمیک کان سن دیگو، آنتاگونیست فیلم کاپیتان مارول از سوی مارول معرفی شد که از نژادهای نام آشنای دنیای کیهانی مارول به اسم اسکرول ها می باشند و در این مقاله این نژاد آشنا برای طرفداران کمیک بوک و بیگانه برای تماشاگران سینما را برایتان معرفی می کنیم. همراه ما باشید.

اسکرول ها نام نژادی بیگانه است که در کهکشان آندرومدا (Andromeda) زندگی می کردند و آفرینش آنها، صدها میلیون سال قبل در سیارۀ اسکرولس (Skrullos) سیستم درکس آغاز شد. اسکرول ها در حالی که هنوز در ابتدای مسیر تکامل بودند، با فرود آسمانی ها (Celestials) در سیارۀ اسکرولس، تعدادی از افرادی بومی شان برای آزمایش انتخاب شد و با نمونه برداری از یک گروه، مجموعه ای از ژن های مربوط به طول عمر را دستکاری کرده و جاودان های اسکرولی را آفریدند. آنها همچنین یک آزمایش دیگر برای تنوع و ثبات ژنتیکی انجام دادند و دیوینت های اسکرولی را خلق کردند. در گروه سوم نیز مجموعه ای از ژن اضافه کردند که این امکان را به آنها میداد تا هنگام رسیدن به بلوغ، تحت شرایط مناسب دچار جهش ژنتیکی خیرخواهانه شوند. با این حال، تغیرات صورت گرفته در ژنتیک این گروه نهفته شد و به عنوان اسکرول های عادی شناخته شدند. پس از انجام تنوع ژنتیکی بر روی اسکرول ها، آسمانی ها آنها را ترک کردند و شاخه ای از دیوینت ها با توسعۀ توانایی های خود در امر جعل و تقلید، به گونۀ غالب در سیاره تبدیل شد و در نتیجه، شاخه های هر دو گونۀ جاودان و عادی اسکرول ها را از بین بردند.

از آنجا که مدت ها پیش گونه های جادوان و عادی از استخر ژن حذف شده است، تمامی اسکرول هایی که هم اکنون به زندگی خود ادامه می دهند، اسکرول های دارای ژن دیوینت هستند که این قابلیت ها را به آنها میدهد تا به کمک تمرکز ذهنی بتوانند سایز، رنگ پوست و شکل و شمایل خود را تغییر دهند (برخی از دیوینت های زمین مثل “کرو” که توانایی های مشابه با آنها دارد، به علت تفاوت در مواد ژنتیکی پایه، بسیار محدود هستند).

یک اسکرول به لحاظ ذهنی میتواند مولکول های ناپایدار تشکیل دهندۀ جسم خود را انعطاف پذیر کند و یا از طریق انبساط و انقباض عضلات، میتواند خود را به شکل دیگری دربیاورد. و پس از فرو رفتن در یک ظاهر دیگر، برای تبدیل ظاهر خود به ظاهری دیگر، و یا بازگشت به حالت طبیعی خود، دست به عمل آگاهانه و ارادی میزند.

از این رو، اسکرول ها زمانی که خواب و یا بیهوش هستند، به خودی خود دچار تغییر شکل نمیشوند و یا  به حالت اول خود برنمیگردند. با این حال، اسکرول هایی که شکل خود را تغییر داده اند، در هنگام مرگ به فرم اصلی خود برمیگردند. اسکرول ها فقط میتوانند خود را به جای یک شی و یا یک شخص جا بزنند اما هیچ کدام از خصوصیات آن شی و یا شخص را ندارند. همچنین یک اسکرول برای تقلید یک شی و یا یک شخص، دارای محدودیت خاصی است:

به طور متوسط، یک اسکرول نمیتواند وزن خود را یک و نیم برابر وزن واقعی اش افزایش دهد و یا به عبارتی نمیتواند وزن واقعی خود را بیش از  ۰٫۷۵ بیشتر کند.

علی رغم این محدودیت ها، قدرت تقلید، این امکان را به اسکرول های دیوینت داد تا با نفوذ به نژادهای رقیب خود و انجام یک سری دستکاری، جهان خود را غالب کند. پس از کشف سفر فضایی، ثابت شد که این توانایی آنها یک ابراز بسیار باارزش برای فتح دنیاهای دیگر میباشد. اسکرول ها پس از انجام سفرهای فضایی، شروع به تاسیس یک امپراتوری کردند و با وجود آنکه اسکرول ها نژاد امپریالیستی بودند، به هیچ وجه میلیتاریست نبودند و نخستین امپراتوری خود را بر پایۀ تجارت آزاد برقرار کردند.

قریب به ده میلیون سال قبل، اسکرول ها ابتدا به خارج از کهکشان خود، به ابر ماژلانی بزرگ و کهشان راه شیری رفتند که در نزدکی شان بود. اسکرول ها در منطقۀ قدیمی، به یک نژاد بشر به اسم “کری” برخوردند که هنوز در مراحل اولیۀ پی ریزی تمدن خود بودند. اسکرول ها برای تقدیم تکنولوژی های خود به عنوان هدیه ای برای کری ها، فرستاده ای به سرزمین مادر آنها “هالا” فرستادند و بدین ترتیب، کری ها میتوانستند یک روز جزئی از امپراتوری اسکرول ها شوند. اسکرول ها همچنین کشف کردند که دو نژاد سیارۀ هالا با نام های کری و کوتاتی، به یک اندازه باهوش هستند. بنابراین، اسکرول ها یک تست برای تعیین واجد شرایط بودن هر دو فرهنگ ترتیب دیدند و در نهایت به نغع نژاد کوتاتی تصمیم گرفتند. کری ها که بسیار خشمگین شده بودند، سفیران اسکرول ها و کوتالی ها را کشتند و تکنولوژی های اسکرول ها را برای خود برداشتند. با توجه به فاصلۀ بسیار زیادی که بینشان بود، خیر این جنایات کری ها به گوش اسکرول ها نرسید تا اینکه کری ها اصول اولیۀ استفاده از تکنولوژی های اسکرول را یاد گرفتند. با این حال پس از گذشت چندین دهه، کری ها با ورود به کهکشان آندرومدا، حمله به پایگاه ها و در نهایت سیارۀ اسکرولس را آغاز کردند. در نتیجۀ این عمل کری ها، اسکرول ها مجبور شدند میلیتاریستی تر شده و انتقام بگیرند. بدین ترتیب، جنگ زبان زد بین کری و اسکرول ها شروع شد که در طی میلیون ها سال ادامه داشته و دارد.

تاج و تخت امپراتوری اسکرول ها، قریب به صد هزار سال قبل به “تارنکس آیوی” (Tarnax IV) انتقال داده شد. تارنکس آیوی سیاره ای در مرکز امپراتوری بود که اسم تاج و تخت جهان (Throneworld) را یدک میکشید. امپراتوری اسکرول ها توسط یک سلطنت توتالیتر اداره میشد. یک امپراتور و یا یک فرماندار در تک تک ۹۷۸ جهانِ تحت حاکمیت اسکرول ها وجود داشت و در سال های اخیر، امپراتور اسکرول ها “دورک” (Dorrek) بود که توسط همسر جاه طلبش “آرکیل” (R’klll) ترور شد و پس از آن، هنگامی که تاج و تخت عالم توسط گالاگتوسِ جهان خوار  برای مصرف انرژی نابود شد، آرکیل به همراه دخترش “آنلی” (Anelie) و میلیون ها تن از اسکرول ها نیز کشته شدند. از آنجا به بعد بود که رهبر امپراتوری اسکرول ها نامشخص باقی ماند.

برخی از دنیاها به طور داوطلبانه به امپراتوری اسکرول ها پیوستند و به همین خاطر، در حالی که اسکرول ها آنها را در درجات مختلف خودمختار اعلام کرده بود، برخی دیگر از دنیاها به منظور گسترش جمعیت از جانب اسکرول ها فتح شدند. در برخی مواقع نیز اسکرول ها برای گسترش سلطۀ امپراتوری خود دنیاهایی که فاقد موجود زنده بودند را به استعمار خود درآوردند. در میان ۹۷۸ سیارۀ تحت حاکمیت اسکرول ها،  برخی از جهان های متمدنی چون درافت ها، گونا، کالوژن ها، مورانی، فریگت ها، کوئیگا، تکتون ها و ییربک خانه های اصلی خود را داشتند. چندتا از متمدن های کهکشان آندروما مثل زاندرها، وایلمیانس و گگکو از سیستم ترانتا نیز در برابر این تصاحب و اِشغال های اسکرول ها مقاوت کردند. همچنین اسکرول ها با برخی از نژادهای صلح طلبِ کهکشان خود مثل اسکرولیتیز، سیگرمایتز و کرایلورینز که روابط تجاری سودآور داشتند و به چشم عنصر تهدید نمی دیدند، معاهدات صلح به امضا رساندند.

اسکرول ها بدلیل نزدیکی به نقطۀ دسترسیّ پیچش فضای طبیعی، با وجود اینکه قبلاً از وجود زمین خبردار شده بودند، تا همین چندوقت پیش زمینی ها را به چشم تهدید نمی دیدند و سفرهای صورت گرفته توسط اسکرول ها در مقیاس های بسیار کوچک بود و فقط تعداد انگشت شماری از سربازان نظامی در زمان های مشخص به آنجا فرستاده میشد.

اسکرول ها عمدتاً خزنده هستند اما مو دارند و جنس های مونث اسکرول ها ویژگی های برخی از گونه های پستانداران را دارا هستند و نوزادان تازه متولد شده، از تخم بیرون می آیند اما با شیر مادر تغذیه میشود. اسکرول ها قریب به ۲۱۰ سال زمینی عمر میکنند و با وجود اینکه به لحاظ فکری در سطح موجودات زمین هستند، بدلیل اینکه تنش های عادی شان میلیون ها سال پیش از بین رفته است، دیگر ظرفیت اقدام خیرخواهانه را ندارند. از این رو تکامل اسکرول ها در طی میلیون ها سال ادامه داشته است. گفته میشود که رابطه ای بین اسکرول ها و گونه های فرازمینی “Dire Wraith” وجود دارد که میتوانند شکل خود را تغییر دهند.

نژاد اسکرول ها مملو از گونه های خاصی چون جهش یافته ها، خون آشام ها و گروه های طبقه بندی شده ای چون اسکرول های جنگی و سوپراسکرول ها برای انجام یک سری ماموریت ها هستند که البته معروف ترین آنها همان سوپراسکرول ها و بهترین و شناخته شده ترین و البته اولین سوپراسکرول نیز “کل آرتی” (Kl’rt) به شمار می رود.

تولید سوپر اسکرول، اولین بار بنا به دستور امپراتور “دورک” آغاز شد. زمانی که از اِشغال زمین توسط گروه چهار شگفت انگیز جلوگیری شد، آتش انتقام تمام وجود دورک را فرا گرفته بود. و بعد این واقعه بود که اسکرول ها توانستند قدرت های هر چهار عضو از گروه چهار شگفت انگیز را با موفقیت به یک سرباز انتقال دهند.

پس از پشت سر گذاشتن آموزش های طاقت فرسا، نخستین سوپر اسکرول به زمین آمد و نبرد با چهار شگفت انگیز را آغاز کرد. زمانی که آقای شگفت انگیز کشف کرد منشا قدرت او به جریان انرژی متصل به سیارۀ اسکرول ها برمیگردد، سیگنال را قطع کرد و تیمش توانست سوپر اسکرول را شکست دهد. سپس برای عدم دسترسی سیگنال های سیارۀ اسکرول به او، او را در یک جزیرۀ کوچکِ اقیانوس آرام حبس کردند و اسکرول ها که از شکست قهرمانشان خبردار شده بودند این بار یک سیگنال بسیار قدرتمند فرستادند که باعث شد سوپر اسکرول آزاد شود و بار دیگر به جنگ چهار شگفت انگیز برود که این دفعه نیز چیزی جز شکست دستگیرش نشد.

سوپر اسکرول در فرصت نبرد بعدی که نصیبش شده بود، این بار ثور خدای رعد را در مقابلش دید و باز هم متحمل شکست شد. سربازی که دیگر غرور و آبرویی برایش باقی نمانده بود، به هنگام بازگشت به سیارۀ اسکرول ها بدلیل عدم موفقیت در انجام وظیفه از سیاره بیرون شد و پس از سال ها سرگردان و زندگی بی هدف، دوباره توسط امپراتور احضار شد. چرا که اسکرول ها فهمیده بودند کری ها هم زمین را مورد هدف خود قرار داده اند. اسکرول ها از تصاحب زمین توسط دشمن هراس داشتند، چرا که از نظر استراتژیک بسیار مهم بود. دورک، سوپر اسکرول را مامور به کشتن ابرقهرمانی به نام کاپیتان مارول از نژاد کری کرد که در سیارۀ زمین زندگی میکرد. اما سوپر اسکرول باز هم متحمل شکست شد.

با این وجود، پس از تمام این شکست ها در انجام ماموریت، در نبرد بین اسکرول ها و کری ها نقش فعالی ایفا کرد و با رفتن به زمین، موفق به گرفتن ابرقهرمانانی چون کاپیتان مارول، کوئیک سیلور و اسکارت ویچ شد. اما موقع برگشت به سیارۀ اسکرول به امپراتور خود خیانت کرد و به خاطر اینکارش تا ابد به بیرون از سیاره تبعید شد. اما با اینکه از سیاره اش بیرون شده بود باز هم به نژاد اسکرول خدمت می کرد.

پس از نابودی سرزمین اسکرول ها توسط گالاکتوس، جوامع اسکرول در مناطق مختلفی از کهکشان پخش شد و سوپر اسکرول نیز به خدمت “هوش مصنوعی” (Intelligencia) درآمد که کامپوزیتی از ذهن های دانشمندان نژاد اسکرول بود. سوپر اسکرول برای نابودی یک دختر دوباره به زمین فرستاده شد چرا که هوش مصنوعی باور داشت قدرت های آن دختر تهدیدی بسیار بزرگ برای جهان است. جستجوی سوپر اسکرول، او را مقابل “جینیس ول” (Genis-Vell)، پسر کاپیتان مارول قرار دارد و “کل آرتی” که دختر را پیدا کرده بود، به جای آنکه همان لحظه سرش را از بدنش جدا کند، او را پیش اربابش، هوش مصنوعی، برد. جینیس ول هم که به دومین کاپیتان مارول تبدیل شده بود سوپر اسکرول را تعقیب کرد.

سوپر اسکرول قصد داشت از ویژگی های آن دختر برای منافع اسکرول ها استفاده کند اما زمانی که آن دختر با خواست خودش قدرت هایش را از بین برد سوپر اسکرول نیز آرزو به دل ماند. “کل آرتی” بعداً به عنوان جنگجوی منتخب نژادش در ظاهر یک انسان معمولی در زمین مخفی شد و با این امید که سروکلۀ یک امپراتور جدید پیدا شود و نژاد از هم پاشیده اش را دوباره گرد هم آورد به زندگی اش ادامه داد.

 

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments