معرفی سلستیال ها – آسمانی ها

در این مقاله قصد داریم تا به معرفی “سلستیال ها” بپردازیم؛ نژادی باستانی با توانایی های خدا مانند که روی گونه های پست تر آزمایش می کنند.
سلستیال ها” با آزمایش هایشان روی انسان ها موجب به وجود آمدن قدرت های فرا انسانی و ژن آن شدند. البته “سلستیال ها” روی نژاد های دیگر فضایی مانند “اسکرول ها” نیز آزمایشاتی انجام دادند که موجب به وجود آمدن سه گونه اصلی از نژاد “اسکرول” شد.

اریجین اصلی “سلستیال ها” هرگز فاش نشد اما درباره چگونگی به وجود آمدن آنها نظریه های بسیاری وجود دارد. یکی از این تئوری ها می گوید “سلستیال ها” بازماندگان یونیورس قبلی هستند، برخی از تئوری ها آنها را به “ابدیت” مربوط میدانند و بعضی دیگر بر این باورند که “سلستیال ها” توسط یک نیروی کیهانی به نام “Fulcrum” به وجود آمده اند و به او خدمت می کنند تا تعادل کیهان را حفظ کند. به هر حال یک چیز در مورد “سلستیال ها” واضح است، اینکه آن ها نژادی از دانشمندان و مهندسان هستند که روی نژاد های پست تر آزمایش می کنند تا پیشرفته شوند درست مانند کاری که با “اسکرول ها” انجام دادند. انگیزه اصلی آنها از انجام این آزمایشات هنوز ناشناخته است اما تصور می شود “سلستیال ها” می خواهند با این آزمایشات شرایط را برای تشکیل نسل بعدی “ابدیت” مهیا کنند.
اولین میزبانان “سلستیال ها” زمینی ها بودند و اولین نژادی که مورد آزمایش آن ها قرار گرفت، باهوش ترین نژاد روی سیاره بود؛ انسان. پس از این آزمایشات بود که در DNA بعضی انسان ها ژن هایی به وجود آمد که می توانستند موجب پدید آمدن قدرت های فرا انسانی شوند در حقیقت این ژن ها همان ژنی هستند که همه ی ما با آن آشنایی داریم؛ ژن هایی X یا ژن پدید آورنده “میوتانت ها“. علاوه بر این “سلستیال ها” دو زیر شاخه نژادی از انسان ها به وجود آوردند “نیرو های کیهانی” و “دوینت ها“.


دومین باری که “سلستیال ها” به زمین آمدند برای بررسی نتایج آزمایش هایشان بود و آن ها پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که “دوینت ها” تکامل مفید نداشته اند و تمام امپراتوری آنها یعنی “Lemuria” را نابود کردند. این اتفاق که با انفجار و خرابی های بسیاری همراه بود در دنیای مارول به تحول عظیم معروف است.
در همین زمان بود که رهبر آن زمان “سلستیال ها” یعنی”Tiamut” مورد حسادت “Arishem” قرار گرفت چرا که او تنها کسی بود که به طور مستقیم با “One Above All” در ارتباط بود. پس از آن بود که علیه او توطئه شد و او را تبعید کردند.
پس از مدت ها “سلستیال ها” تصمیم گرفتند تا به زمین برگردند و در مورد مفید بودن یا نبودن تکامل انسان ها قضاوت کنند. بیشتر ساکنین زمین می ترسیدند که قضاوت آنها منفی باشد و زمین را نابود کنند، به همین دلیل “Zuras” نیرو های خود را با “Odin” متحد و نیروی های کیهانی را برای جنگ با “سلستیال ها” رهبری کرد، جنگی که موجب کشته شدن آن ها شد؛ پس از این شکست “Odin” با تصرف کردن روح تمام اهالی آزگارد زره “نابودگر” را به اندازه یک سلستیال درآورد تا با آنها مبارزه کند اما شکست خورد. سپس نوبت به “سلستیال ها” رسید تا در مورد انسان ها قضاوت کنند. خوشبختانه در آخرین لحظات “Gaea”، مادر “ثور“، از راه رسید و خدایان جدید را به عنوان مدرکی برای با ارزش بودن حیات و تکامل انسان ها به “سلستیال ها” نشان داد و آنها را متقاعد کرد که انسان ها ارزش زندگی را دارند.
اولین باری که تولد یک سلستیال در دنیای مارول دیده شد، در کهکشانی به نام “کهکشان سیاه” بود؛ کهکشانی که از مواد زنده ساخته شده بود و پس از انفجار و تراکم دوباره موجب به وجود آمدن سلستیال جدیدی شد. انتظار می رود تمام “سلستیال ها” به همین نحوه به وجود آمده باشند.


سلستیال ها” بار ها و بار ها با “چهار شگفت انگیز” درگیری داشته اند و حتی می خواستند “فرانکلین ریچاردز” (پسر رید ریچاردز) را با خود ببرند تا نحوه استفاده از قدرت های کیهانی را به او آموزش دهند.
سلستیال ها” موجوداتی ابدی هستند و عمر بی نهایت دارند اما ممکن است کشته شوند، در حقیقت زره یا ظاهر مادی “سلستیال ها” به همراه بعد غیر مادی آنها موجب زندگی آنها هستند و آن ها در حقیقت به شکل زره های غول پیکر نیستند، بلکه ذات معنوی آن هاست که بعد مادی شان را کنترل می کند و قطع این ارتباط موجب توقف آن ها می شود.

0 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments