کمیک بتمن: شهر جغدها – تمام شماره‌ها

پس از وقایع داستان محفل جغدها، دیدیم که بروس وین در مورد شهر خود یعنی گاتهام اشتباه می‌کرده و در طی سال‌های فعالیتش به عنوان بتمن قادر به شناخت تشکیلاتی با قدمتی ۱۰۰ ساله همانند محفل جغدها نبوده است. با وجود تهدیدات این گروه، چنین موضوعی برایش عواقب سنگینی را در پی داشت و اکنون بروس وین توسط محفل جغدها محکوم به مرگ شده است.

بتمن اکنون درمانده و با بدنی زخمی، از هزارتوی جغدها فرار کرده و در عمارت خود مستقر شده است تا بتواند راهی برای مقابله با محفل جغدها پیدا کند. او هنوز بابت دست‌کم گرفتن محفل جغدها، با خود در کشمکش است، اما در همین میان، تهاجم تالون‌ها آغاز می‌شود و محفل جغدها تمام افراد مشهور گاتهام را هدف قرار داده‌اند. محفل جغدها مصمم شده است تا تنها در یک نیمه‌شب، کل شهر گاتهام را یک‌بار و برای همیشه تحت سلطه‌ی ابدی خود درآورد!

قسمت اول

کمیک بتمن: شهر جغدها - قسمت اول

عنوان: بتمن: شهر جغدها – قسمت اول

انگلیسی: Batman New 52, 008: The City of Owls 1/4

تاریخ انتشار: ۱۸ آوریل ۲۰۱۲ – ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

نویسنده: اسکات اسنایدر

طراح: گرگ کاپولو

مترجم: علی آقا

حروف‌چین و گرافیست: وحید اویسی

امتیاز (CB.Ru) از: ۹/۱۰

امتیاز (G.Rs) از: ۴.۴/۵

قسمت دوم

کمیک بتمن: شهر جغدها - شماره دوم

عنوان: بتمن: شهر جغدها – قسمت دوم

انگلیسی: Batman New 52, 009: The City of Owls 2/4

تاریخ انتشار: ۹ می ۲۰۱۲ – ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱

نویسنده: اسکات اسنایدر

طراح: گرگ کاپولو

مترجم: علی آقا

حروف‌چین و گرافیست: وحید اویسی

امتیاز (CB.Ru) از: ۸.۵/۱۰

امتیاز (G.Rs) از: ۴.۲/۵

قسمت سوم

عنوان: بتمن: شهر جغدها – قسمت سوم

انگلیسی: Batman New 52, 010: The City of Owls 3/4

تاریخ انتشار: ۱۳ ژوئن ۲۰۱۲ – ۲۴ خرداد ۱۳۹۱

نویسنده: اسکات اسنایدر

طراح: گرگ کاپولو

مترجم: علی آقا

حروف‌چین و گرافیست: وحید اویسی و عادل اسلامی

امتیاز (CB.Ru) از: ۹.۲/۱۰

امتیاز (G.Rs) از: ۴.۴/۵

قسمت چهارم

بتمن شهر جغد ها قسمت آخر

عنوان: بتمن: شهر جغدها – قسمت آخر

انگلیسی: Batman New 52, 011: The City of Owls 4/4

تاریخ انتشار: ۱۱ جولای ۲۰۱۲ – ۲۱ تیر ۱۳۹۱

نویسنده: اسکات اسنایدر

طراح: گرگ کاپولو

مترجم: علی آقا

حروف‌چین و گرافیست: عادل اسلامی

امتیاز (CB.Ru) از: ۸.۱/۱۰

امتیاز (G.Rs) از: ۴.۳/۵

61 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments