کمیک حکایت آخرین مشت آهنین – تمام شماره ها

ران مشت آهنین فناناپذیر که توسط اد بروبیکر، مت فرکشن و دیوید آجا خلق شد، یکی دیگر از آن دست سری کمیک های فوق العاده زیبا است که در کنار وفاداری به ذات شخصیت، راه را برای روایت داستان های جدید بسیار باز میکند.

نخستین و احتمالاً بهترین آرک داستانی سری مشت آهنین فناناپذیر، «حکایت آخرین مشت آهنین» است که ایدۀ پرداخت به مشت آهنین های قبل از دنیل رند را وسط میکشد. در این داستان، دنیل را شخصیتی مرموز به نام اورسن راندل همراهی میکند که رفته رفته گذشته و تاریخچه اش آشکار شده و معلوم میشود که ارتباط نزدیکی با پدر دنیل رند داشته است و اکنون قصد دارد دنیل را آماده ی یکی از مراحل آداب و رسوم هفت شهر آسمانی کند که در این راه، چالش هایدرا و شخصیتی فوق العاده نیرومند به نام داووس جلوی آنها قرار میگیرد که ابتدا باید از سد آنها عبور کنند.

قسمت اول

عنـوان: حکایت آخرین مشت آهنین – قسمت اول

انگلیسی: The Last Iron Fist Story 001

سال انتشار: نوامبر ۲۰۰۶ – آبان ۱۳۸۵

نویسنده: اد بروبیکـر، مت فـرکشن

طراح: دیوید آجـا

متـرجم: علی آقـا

حروف‌چین و گـرافیست: علی آقـا

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۸.۸/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۴.۱/۵

قسمت دوم

عنـوان: حکایت آخرین مشت آهنین – قسمت دوم

انگلیسی: The Last Iron Fist Story 002

سال انتشار: دسامبر ۲۰۰۶ –آذر ۱۳۸۵

نویسنده: اد بروبیکـر، مت فـرکشن

طراح: دیوید آجـا

متـرجم: علی آقـا

حروف‌چین و گـرافیست: علی آقـا

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۷.۷/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۴.۲۴/۵

قسمت سوم

عنـوان: حکایت آخرین مشت آهنین – قسمت سوم

انگلیسی: The Last Iron Fist Story 003

سال انتشار: فوریه ۲۰۰۷ – بهمن ۱۳۸۵

نویسنده: اد بروبیکـر، مت فـرکشن

طراح: دیوید آجـا

متـرجم: علی آقـا

حروف‌چین و گـرافیست: علی آقـا

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۷/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۴.۲/۵

قسمت چهارم

عنـوان: حکایت آخرین مشت آهنین – قسمت چهارم

انگلیسی: The Last Iron Fist Story 004

سال انتشار: آوریل ۲۰۰۷ – فروردین ۱۳۸۶

نویسنده: اد بروبیکـر، مت فـرکشن

طراح: دیوید آجـا

متـرجم: علی آقـا

حروف‌چین و گـرافیست: علی آقـا

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۸.۵/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۴.۰۶/۵

قسمت پنجم

عنـوان: حکایت آخرین مشت آهنین – قسمت پنجم

انگلیسی: The Last Iron Fist Story 005

سال انتشار: مِی ۲۰۰۷ – اردیبهشت ۱۳۸۶

نویسنده: اد بروبیکـر، مت فـرکشن

طراح: دیوید آجـا

متـرجم: علی آقـا

حروف‌چین و گـرافیست: علی آقـا

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۶.۲/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۴.۲۱/۵

قسمت ششم

عنـوان: حکایت آخرین مشت آهنین – قسمت آخر

انگلیسی: The Last Iron Fist Story 006

سال انتشار: ژوئن ۲۰۰۷ – خرداد ۱۳۸۶

نویسنده: اد بروبیکـر، مت فـرکشن

طراح: دیوید آجـا

متـرجم: علی آقـا

حروف‌چین و گـرافیست: علی آقـا

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۸.۵/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۴.۳/۵

10 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments