کمیک حکایت آخرین مشت آهنین – تمام شماره‌ها

سری مشت آهنین فناناپذیر که توسط «اد بروبیکر»، «مت فرکشن» و «دیوید آجا» خلق شد، یکی دیگر از آن آثار فوق‌العاده زیباست که در کنار وفاداری به ذات شخصیت، راه را برای روایت داستان‌های جدید هموار می‌کند. نخستین و احتمالاً بهترین فصل داستانی مجموعه‌ی مشت آهنین فناناپذیر، حکایت آخرین مشت آهنین است که به سرگذشت مشت‌های آهنین پیش از دنیل رند (مشت آهنین کنونی) می‌پردازد. در این داستان، دنیل را شخصیتی مرموز به نام «اورسن راندل» همراهی می‌کند که رفته‌رفته گذشته‌اش آشکار شده و معلوم می‌شود ارتباط نزدیکی با پدر دنیل رند داشته است و اکنون قصد دارد دنیل را آماده‌ی یکی از مراحل آداب و رسوم هفت شهر آسمانی کند که در این راه، چالش هایدرا و شخصی فوق‌العاده نیرومند به نام «داووس» جلوی آن‌ها قرار می‌گیرد و درابتدا باید از سد آن‌ها عبور کنند.

من مشت آهنین هستم. مقابل طوفان می‌ایستم، وقتی که هیچ چیزی قادر به ایستادن در برابرش نیست.

قسمت اول

کمیک حکایت آخرین مشت آهنین - قسمت اول

عنوان: حکایت آخرین مشت آهنین – قسمت اول

انگلیسی: The Immortal Iron Fist 001

سال انتشار: نوامبر ۲۰۰۶ – آبان ۱۳۸۵

نویسندگان: اد بروبیکر و مت فرکشن

طراح: دیوید آجا

مترجم: علی انصاری

حروف‌چین و گرافیست: علی انصاری

امتیاز از (CB.Ru): ۸.۸/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۴.۱/۵

قسمت دوم

کمیک حکایت آخرین مشت آهنین - قسمت دوم

عنوان: حکایت آخرین مشت آهنین – قسمت دوم

انگلیسی: The Immortal Iron Fist 002

سال انتشار: دسامبر ۲۰۰۶ – آذر ۱۳۸۵

نویسندگان: اد بروبیکر و مت فرکشن

طراح: دیوید آجا

مترجم: علی انصاری

حروف‌چین و گرافیست: علی انصاری

امتیاز از (CB.Ru): ۷.۷/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۴.۲/۵

قسمت سوم

کمیک حکایت آخرین مشت آهنین - قسمت سوم

عنوان: حکایت آخرین مشت آهنین – قسمت سوم

انگلیسی: The Immortal Iron Fist 003

سال انتشار: فوریه ۲۰۰۷ – بهمن ۱۳۸۵

نویسندگان: اد بروبیکر و مت فرکشن

طراح: دیوید آجا

مترجم: علی انصاری

حروف‌چین و گرافیست: علی انصاری

امتیاز از (CB.Ru): ۷/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۴.۲/۵

قسمت چهارم

کمیک حکایت آخرین مشت آهنین - قسمت چهارم

عنوان: حکایت آخرین مشت آهنین – قسمت چهارم

انگلیسی: The Immortal Iron Fist 004

سال انتشار: آوریل ۲۰۰۷ – فروردین ۱۳۸۶

نویسندگان: اد بروبیکر و مت فرکشن

طراح: دیوید آجا

مترجم: علی انصاری

حروف‌چین و گرافیست: علی انصاری

امتیاز از (CB.Ru): ۸.۵/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۴.۱/۵

قسمت پنجم

کمیک حکایت آخرین مشت آهنین - قسمت پنجم

عنوان: حکایت آخرین مشت آهنین – قسمت پنجم

انگلیسی: The Immortal Iron Fist 005

سال انتشار: می ۲۰۰۷ – اردیبهشت ۱۳۸۶

نویسندگان: اد بروبیکر و مت فرکشن

طراح: دیوید آجا

مترجم: علی انصاری

حروف‌چین و گرافیست: علی انصاری

امتیاز از (CB.Ru): ۶.۲/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۴.۲/۵

قسمت ششم

کمیک حکایت آخرین مشت آهنین - قسمت ششم

عنوان: حکایت آخرین مشت آهنین – قسمت آخر

انگلیسی: The Immortal Iron Fist 006

سال انتشار: ژوئن ۲۰۰۷ – خرداد ۱۳۸۶

نویسندگان: اد بروبیکر و مت فرکشن

طراح: دیوید آجا

مترجم: علی انصاری

حروف‌چین و گرافیست: علی انصاری

امتیاز از (CB.Ru): ۸.۵/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۴.۳/۵

10 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments