نوروز ۹۷: کمیک مرد آهنی – رستگاری

شما را به خواندن دومین کمیک “ویژه نامه نوروز ۹۷” دعوت می کنیم:

اعتیاد؛ یکی از مواردی که در طول دهه ها انسان های زیادی را به نابودی کشانده است؛ زندگی هایی که نابود شده اند یا اهدافی که قربانیِ آن شده اند از شمار خارج هستند. این داستان تک قسمتی از سری اول کمیک های Iron Man، داستان رستگاریِ تونی استارک و بدون شک یکی از برترین کمیک‌های مرد آهنی است که اعتیاد تونی استارک به مشروبات الکلی و کشمکش‌ های درونی او را روایت می کند.
کمیک تک قسمتی رستگاری به قلم روان “دنی اونیل” و طراحی های مفهومی “لوک مک‌دانل” مردی تنها و الکلی را به تصویر می کشد که در خیابان های خلوت و سرمای شدیدِ زمستان های نیویورک به سمت نقطه ای نامعلوم گام برمی‌دارد، گام هایی که یکی پس از دیگری او را به دو راهی مرگ یا رستگاری نزدیک تر می کنند.

مرد آهنی: رستگاری

عنـوان: مـرد آهـنی ۱۸۲ – رسـتـگاری

انگلیسی: Iron Man 182 – Deliverance

سال انتشار: می ۱۹۸۴ – اردیبهشت ۱۳۶۳

نویسنده: دنی اونـیـل

طراح: لـوک مــک‌دانـل

متـرجم: حســـام احمــدی

حروف‌چین و گـرافیست: عـلی مـجیــدیــان

امتیاز از (Comic Book Round Up): ندارد

امتیاز از (Good Reads): ندارد

مرد آهنی
7 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments