کمیک مردعنکبوتی: بازگشت به خانه – تمام شماره ها

به مناسبت فیلم موفق مردعنکبوتی: بازگشت به خانه (Spider-Man: Home Coming)، تیم کمیک اسکواد، کمیکی بسیار زیبا را از اسپایدرمن تقدیم تان می کند.

شماره های ۳۰ تا ۳۵ سری دوم کمیک های مرد عنکبوتی شگفت انگیز که با نام Coming Home معروف است. این کمیک ۶ قسمتی توسط جی. مایکل استرازینسکی نوشته شده و جان رومیتا جونیور آن را طراحی کرده است. این کمیک یکی از آرک های معروف و محبوب سری کمیک های مرد عنکبوتی شگفت انگیز است.

توضیح داستان: در یک شب که مرد عنکبوتی مثل همیشه در بلندی های شهر نیویورک در حال تاب خوردن و گشت و گذار است، ناگهان با شخصی مرموز به نام ازکیال (Ezekial) مواجه می شود که قدرت هایی شبیه به قدرت های مردعنکبوتی دارد و پس از کلی تعقیب و گریز، پیتر با او صحبت می کند و او نیز راجع به وجود تهدیدی خبیث و مرگبار به نام مورلان (Morlun) هشدار می دهد…

قسمت اول

عنـوان: مردعنکبوتی: بازگشت به خانه – قسمت اول

انگلیسی: The Amazing Spider-Man Vol 2 – 030 – Coming Home – Part 1/6

سال انتشار: ژوئن ۲۰۰۱ – خرداد ۱۳۸۰

نویسنده: جی. مایکل استرازینسکی

طراح: جان رومیتا جونیور

متـرجم: حسام احمدی

ادیتـور و گـرافیست: آریان نعمتی

امتیاز از (Comic Book Round Up): ندارد

امتیاز از (Good Reads): ۴.۱

مردعنکبوتی: بازگشت به خانه - قسمت اول

قسمت دوم

مردعنکبوتی: بازگشت به خانه - قسمت دوم

عنـوان: مردعنکبوتی: بازگشت به خانه – قسمت دوم

انگلیسی: The Amazing Spider-Man Vol 2 – 031 – Coming Home – Part 2/6

سال انتشار: جولای ۲۰۰۱ – تیر ۱۳۸۰

نویسنده: جی. مایکل استرازینسکی

طراح: جان رومیتا جونیور

متـرجم: امیرحسین لشکری

ادیتـور و گـرافیست: پارسا یعقوبی

امتیاز از (Comic Book Round Up): ندارد

امتیاز از (Good Reads): ۴.۱

قسمت سوم

عنـوان: مردعنکبوتی: بازگشت به خانه – قسمت سوم

انگلیسی: The Amazing Spider-Man Vol 2 – 032 – Coming Home – Part 3/6)

سال انتشار: آگوست ۲۰۰۱ – مرداد ۱۳۸۰

نویسنده: جی. مایکل استرازینسکی

طراح: جان رومیتا جونیور

متـرجم: امیرحسین لشکری

ادیتـور و گـرافیست: پارسا یعقوبی

امتیاز از (Comic Book Round Up): ندارد

امتیاز از (Good Reads): ۴.۱

مردعنکبوتی: بازگشت به خانه - قسمت سوم

قسمت چهارم

مردعنکبوتی: بازگشت به خانه - قسمت چهارم

عنـوان: مردعنکبوتی: بازگشت به خانه – قسمت چهارم

انگلیسی: The Amazing Spider-Man Vol 2 – 033 – Coming Home – Part 4/6

سال انتشار: سپتامبر ۲۰۰۱ – شهریور ۱۳۸۰

نویسنده: جی. مایکل استرازینسکی

طراح: جان رومیتا جونیور

متـرجم: امیرحسین لشکری

ادیتـور و گـرافیست: محمدرضا خان محمدی

امتیاز از (Comic Book Round Up): ندارد

امتیاز از (Good Reads): ۴.۱

قسمت پنجم

عنـوان: مردعنکبوتی: بازگشت به خانه – قسمت پنجم

انگلیسی: The Amazing Spider-Man Vol 2 – 034 – Coming Home – Part 5/6

سال انتشار: اکتبر ۲۰۰۱ – مهر ۱۳۸۰

نویسنده: جی. مایکل استرازینسکی

طراح: جان رومیتا جونیور

متـرجم: امیرحسین لشکری

ادیتـور و گـرافیست: محمدرضا خان محمدی

امتیاز از (Comic Book Round Up): ندارد

امتیاز از (Good Reads): ۴.۱

مردعنکبوتی: بازگشت به خانه - قسمت پنجم

قسمت ششم

مردعنکبوتی: بازگشت به خانه - قسمت ششم

عنـوان: مردعنکبوتی: بازگشت به خانه – قسمت آخر

انگلیسی: The Amazing Spider-Man Vol 2 – 035 – Coming Home – Part 6/6

سال انتشار: نوامبر ۲۰۰۱ – آبان ۱۳۸۰

نویسنده: جی. مایکل استرازینسکی

طراح: جان رومیتا جونیور

متـرجم: امیرحسین لشکری

ادیتـور و گـرافیست: محمدرضا خان محمدی

امتیاز از (Comic Book Round Up): ندارد

امتیاز از (Good Reads): ۴.۱

8 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments