کمیک ولورین: دوراهی گرگ – تمام شماره‌ها

وب‌سایت کمیک اسکواد افتخار دارد تا یکی از برترین کمیک‌های ولورین به‌نام دوراهی گرگ را به زبان فارسی تقدیم نماید. این کمیک، داستان جدال و کشمکش‌های همیشگی لوگان با خودش را روایت می‌کند و سعی دارد تا به یک سوال قدیمی در مورد شخصیتش پاسخ دهد: او یک حیوان است و یا یک انسان؟

«گرگ روکا»، نویسند‌ه‌ی این کمیک، برای پاسخ‌دهی به این سوال، شخصیت ولورین را بر سر یک دوراهی قرار می‌دهد و کاری می‌کند تا ولورین در نقطه‌ای که باید بی‌درنگ سر مار را جدا کند، اول تکلیف خودش را روشن نماید.

آیا کشتن دشمن بی‌رحمش، حیوان بودن ولورین را تلافی می‌کند؟

قسمت اول

کمیک ولورین: دوراهی گرگ - قسمت اول

عنوان: ولورین دوراهی گرگ – قسمت اول

انگلیسی: Wolverine Vol. 3, 07: Coyote Crossing 1/5

سال انتشار: ژانویه ۲۰۰۴ – دی ۱۳۸۲

نویسنده: گرگ روکا

طراح: لئاندرو فرناندز

مترجم: علی انصاری

حروف‌چین و گرافیست: عادل اسلامی

امتیاز (G.Rs) از: ۳.۷۵/۵

قسمت دوم

کمیک ولورین: دوراهی گرگ - قسمت دوم

عنوان: ولورین دوراهی گرگ – قسمت دوم

انگلیسی: Wolverine Vol. 3, 08: Coyote Crossing 2/5

سال انتشار: فوریه ۲۰۰۴ – بهمن ۱۳۸۲

نویسنده: گرگ روکا

طراح: لئاندرو فرناندز

مترجم: علی انصاری

حروف‌چین و گرافیست: عادل اسلامی

امتیاز (G.Rs) از: ۳.۷۵/۵

قسمت سوم

کمیک ولورین: دوراهی گرگ - قسمت سوم

عنوان: ولورین دوراهی گرگ – قسمت سوم

انگلیسی: Wolverine Vol. 3, 09: Coyote Crossing 3/5

سال انتشار: مارس ۲۰۰۴ – اسفند ۱۳۸۲

نویسنده: گرگ روکا

طراح: لئاندرو فرناندز

مترجم: علی انصاری

حروف‌چین و گرافیست: عادل اسلامی

امتیاز (G.Rs) از: ۳.۷۵/۵

قسمت چهارم

کمیک ولورین: دوراهی گرگ - قسمت چهارم

عنوان: ولورین دوراهی گرگ – قسمت چهارم

انگلیسی: Wolverine Vol. 3, 10: Coyote Crossing 4/5

سال انتشار: آوریل ۲۰۰۴ – فروردین ۱۳۸۳

نویسنده: گرگ روکا

طراح: لئاندرو فرناندز

مترجم: علی انصاری

حروف‌چین و گرافیست: عادل اسلامی

امتیاز (G.Rs) از: ۳.۷۵/۵

قسمت پنجم

کمیک ولورین: دوراهی گرگ - قسمت پنجم [آخر]

عنوان: ولورین دوراهی گرگ – قسمت آخر

انگلیسی: Wolverine Vol. 3, 11: Coyote Crossing 5/5

سال انتشار: مه ۲۰۰۴ – اردیبهشت ۱۳۸۳

نویسنده: گرگ روکا

طراح: لئاندرو فرناندز

مترجم: علی انصاری

حروف‌چین و گرافیست: عادل اسلامی

امتیاز (G.Rs) از: ۳.۷۵/۵

3 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments