کمیک کینگزوی وست – تمام شماره‌ها

کمیک کینگزوی وست، عنوانی از انتشارات دارک هورس (Dark Horse) است که داستان یک تفنگدار چینی خطرناک به نام «کینگزوی لا» را روایت می‌کند، کسی که بعد از سال‌ها جنگ، می‌خواهد اعمال فاسد خود را کنار بگذارد و به رستگاری برسد.

جنگ برای رستگاری در غرب وحشی!

۵ سال بعد از اتمام جنگ، کینگزوی لا بدون دردسر به زندگی با همسرش سونیا ادامه می‌دهد، اما وقتی که همسرش ناپدید می‌شود، او دوباره به سمت غرب وحشی مملو از هرج و مرج و جادو کشیده می‌شود؛ جایی که ممکن است نه فقط همسرش، بلکه روح و جان خود را از دست بدهد.

قسمت اول

کمیک کینگزوی وست - قسمت اول

عنوان: کینگزوی وست – قسمت اول

انگلیسی: Kingsway West 001

سال انتشار: ۲۴ آگوست ۲۰۱۶ – ۳ شهریور ۱۳۹۵

نویسنده: گرگ پاک

طراح: میرکو کولاک

مترجم: کوروش رحیمی

حروف‌چین و گرافیست: محمد شهبازی

امتیاز از (CB.Ru): ۸.۲/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۳.۵/۵

قسمت دوم

کمیک کینگزوی وست - قسمت دوم

عنوان: کینگزوی وست – قسمت دوم

انگلیسی: Kingsway West 002

سال انتشار: ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ – ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

نویسنده: گرگ پاک

طراح: میرکو کولاک

مترجم: کوروش رحیمی

حروف‌چین و گرافیست: محمد شهبازی

امتیاز از (CB.Ru): ۸/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۳.۲/۵

قسمت سوم

کمیک کینگزوی وست - قسمت سوم

عنوان: کینگزوی وست – قسمت سوم

انگلیسی: Kingsway West 003

سال انتشار: ۲۳ نوامبر ۲۰۱۶ – ۳ آذر ۱۳۹۵

نویسنده: گرگ پاک

طراح: میرکو کولاک

مترجم: کوروش رحیمی

حروف‌چین و گرافیست: محمد شهبازی

امتیاز از (CB.Ru): ۷.۸/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۳.۴/۵

قسمت چهارم

کینگزوی وست

عنوان: کینگزوی وست – قسمت آخر

انگلیسی: Kingsway West 004

سال انتشار: ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ – ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نویسنده: گرگ پاک

طراح: میرکو کولاک

مترجم: کوروش رحیمی

حروف‌چین و گرافیست: محمد شهبازی

امتیاز از (CB.Ru): ۸/۱۰

امتیاز از (G.Rs): ۳.۲/۵

10 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments