کمیک کینگزوی وست – تمام شماره‌ها

کمیک کینگزوی وست، عنوانی از انتشارات دارک هورس (Dark Horse) است که داستان یک تفنگدار چینی خطرناک به نام کینگزوی لا را روایت می کند، کسی که بعد از سال ها جنگ، می خواهد اعمال فاسد خود را کنار بگذارد و به رستگاری برسد.

جنگ برای رستگاری در غرب وحشی!

۵ سال بعد از اتمام جنگ، کینگزوی لا بدون دردسر به زندگی با همسرش سونیا ادامه می دهد، اما وقتی که همسرش ناپدید می شود، او دوباره به سمت غرب وحشی مملو از هرج و مرج و جادو کشیده می شود، جایی که ممکن است نه فقط همسرش، بلکه روح و وجود خود را از دست بدهد.

قسمت اول

کمیک کینگزوی وست - قسمت اول

عنـوان: کینگزوی وست – قسمت اول

انگلیسی: Kingsway West 001

سال انتشار: ۲۴ آگوست ۲۰۱۶ – ۳ شهریور ۱۳۹۵

نویسنده: گرگ پاک

طراح: میرکو کولاک

متـرجم: کوروش رحیمی

ادیتـور و گـرافیست: محمد شهبازی

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۸.۲/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۳.۵/۵

قسمت دوم

عنـوان: کینگزوی وست – قسمت دوم

انگلیسی: Kingsway West 002

سال انتشار: ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ – ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

نویسنده: گرگ پاک

طراح: میرکو کولاک

متـرجم: کوروش رحیمی

ادیتـور و گـرافیست: محمد شهبازی

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۸/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۳.۲/۵

کمیک کینگزوی وست - قسمت دوم

قسمت سوم

کمیک کینگزوی وست - قسمت سوم

عنـوان: کینگزوی وست – قسمت سوم

انگلیسی: Kingsway West 003

سال انتشار: ۲۳ نوامبر ۲۰۱۶ – ۳ آذر ۱۳۹۵

نویسنده: گرگ پاک

طراح: میرکو کولاک

متـرجم: کوروش رحیمی

ادیتـور و گـرافیست: محمد شهبازی

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۷.۸/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۳.۴/۵

قسمت چهارم

عنـوان: کینگزوی وست – قسمت آخر

انگلیسی: Kingsway West 004

سال انتشار: ۱۳ ژوئن ۲۰۱۷ – ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

نویسنده: گرگ پاک

طراح: میرکو کولاک

متـرجم: کوروش رحیمی

ادیتـور و گـرافیست: محمد شهبازی

امتیاز از (Comic Book Round Up): ۸/۱۰

امتیاز از (Good Reads): ۳.۲/۵

کینگزوی وست
10 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments