اگر دنبال کمیک زبان اصلی هستید و یا ترجمه‌ی اثری را برای «پیشنهاد» در نظر دارید از فرم زیر استفاده کنید:

توجه: درخواست‌ها در ابتدا بررسی می‌شوند و سپس به عنوان اثر منتخب در برنامه‌ی فازهای آینده‌ی کمیک اسکواد قرار خواهند گرفت.