مرور برچسب

سالگرد اسکواد

پنج سال با اسکواد | ما هنوز اینجاییم!

حقیقتاً، برای خودمان هم جای خوشحالی دارد. هنگامی که سال گذشته چنین مطلبی را در سایت قرار داده و از دغدغه‌هایمان طی آن سال گفتیم، برایمان دور از ذهن نبود که سال پنجم آخرین سالی باشد که کنارتان هستیم. رویکرد وب‌سایت ما از همان ابتدا به‌شدت…