مرور برچسب

ساکلاپس

مارول تیزری جدید از رویداد Extermination منتشر کرد

مارول تیزر جدیدی از رویداد جدید خود با محوریت افراد ایکس منتشر کرد که رهبر این گروه یعنی سایکلاپس را نشان میدهد. تیزر جدید تصویری از سایکلاپس را نشان میدهد که لنز های خود را در دست گرفته و کلمات "اوضاع رو درست کن" روی این تصویر حک شده است.…