مرور برچسب

مرگ اسپیدفورس

از آرک بعدی سری کمیک های فلش رونمایی شد

با وجود آنکه این روزها تیم اصلی کمیک های فلش مشغول پایان دادن به آرک داستانی The Flash: Year One هستند، هم اکنون جاشوا ویلیامسون، نویسنده‌ی این سری، آرک داستانی مهم دیگری را نیز معرفی نمود. آرک داستانی‌ای که پس از روایت سال های نخست این…