مرور برچسب

مرگ ناانسان ها

اطلاعات جدیدی از رویداد جنگ های بی نهایت منتشر شد [SDCC2018]

چند روز پیش بود که در کمیک کان سن دیگو، دانی کیتس نویسنده‌ی کمیک های گوست رایدر کیهانی و مرگ ناانسان ها درباره جدیدترین رویداد انتشارات مارول یعنی، جنگ های بی نهایت صحبت کرد. علی رغم اینکه دانی کیتس نویسنده‌ی این سری نیست و گری دوگان…