مرور برچسب

Justice League extended

نسخه‌ی خانگی فیلم لیگ عدالت (Justice League) شامل چندین صحنه‌ی اضافه شده خواهد بود

جزئیات نسخه های دیجیتال و بلو ری فیلم لیگ عدالت اعلام شد. پانزدهم نوامبر سال ۲۰۱۷ بود که فیلم لیگ عدالت پس از مدت ها انتظار اکران شد اما با تمام هزینه ها و برنامه ریزی هایی که برای این فیلم شده بود؛ لیگ عدالت موفق نشد در سطح انتظارات عموم…